Spustili jsme nový e-shop! Pokud byste narazili na nějaký problém, prosím, kontaktujte nás.

Poly Pure 5L a 20L

Kód: ASK13311 ASK13310 Zvolte variantu
Neohodnoceno
Značka: ASEKO
799 Kč 2 133 Kč od 799 Kč 660 Kč bez DPH 1 763 Kč bez DPH od 660 Kč bez DPH
Skladem (>5 ks) U dodavatele (>5 ks) Zvolte variantu
Varianta
Můžeme doručit do:
31.5.2024 4.6.2024 Zvolte variantu

Poly Pure je vysoce účinná směs polymerních flokulantů a koagulantů na čiření bazénové vody.

 

Detailní informace

Detailní popis produktu

Dávkované množství je závislé na zatížení, teplotě vody a souboru hodnot meteorologických prvku. Doporučujeme používat s dávkovacím systémem ASIN AQUA.

 

Odstraňte obsah/obal v souladu s místními / regionálními / národními / mezinárodními předpisy

SKLADOVÁNÍ: Skladujte pouze v originálním obalu při teplotě 15 až 30°C. Poškozený obal vyměňte za nový. Chraňte před mrazem. Nevystavujte teplu a přímému slunečnímu záření. Skladujte uzamčené.

UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ

NEBEZPEČÍ:

H315 – Dráždí kuži.

H318 – Způsobuje vážné poškození očí.

H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 – Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 – Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 – Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.

P305+P351+P338 – PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasaženy a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P310 – Okamžitě volejte lékaře.

P501 – Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě k nakládání s odpady nebo vrácením dodavateli.

V případě přepravy je nutná individuální kalkulace, dle množství a váhy, tzn. zadejte v objdnávce standardní svoz dopravy a my Vás následně budeme kontaktovat s kalkulací dopravy.

 

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: