Porovnání Nízkotlakých UV lamp a Středotlakých UV lamp

Nejzávažnější zdravotní riziko spojené s koupáním v bazénech nebo pobytem v bazénové hale představuje sloučenina trichloramin, která vzniká reakcí chloru s organickými látkami obsaženými v bazénové vodě, které se do vody dostanou především v potu a moči. Takto vzniklý trichloramin dráždí a narušuje epitel horních cest dýchacích, způsobuje alergické projevy u citlivých osob a vyšší náchylnost k astmatu nejen u dětí, ale i u dospělých. Trichloramin způsobuje také podráždění a vysoušení pokožky, a zarudnutí očí či dokonce korozi a degradaci konstrukcí bazénových hal. Při dlouhodobé expozici, jako například u sportovců či personálu akvaparků, představuje zvýšené zdravotní riziko.  Jsou známy případy, kdy trichloramin dlouhodobě působící ve vnitřním ovzduší haly krytého bazénu způsobil destrukci a následné zřícení železobetonové konstrukce haly. Trichloramin je rovněž zodpovědný za typický bazénový zápach, díky kterému přítomnost trichloraminu spolehlivě poznáte.

Druhé nejzávažnější zdravotní riziko je v bazénech a vířivkách spojeno s výskytem parazitických prvoků Cryptosporidium parvum Giardia lambila, kteřízpůsobují těžké průjmy. Ve veřejných bazénech, kde je hladina chloru pod stálou kontrolou, bylo registrováno množství závažných zdravotních problémů způsobených právě těmito patogeny, především Cryptosporidiem. Díky tomu se zjistilo, že dezinfekce chlorací nezajistí inaktivaci těchto prvoků, a proto je třeba mít v technologii úpravy bazénové vody další dezinfekční stupeň, který tyto odolné patogeny zničí.

Při výběru technologie úpravy vody je tedy třeba volit pouze takové technologie, které odstraní jak trichloramin, tak i parazitické prvoky Cryptosporidium parvum Giardia lambila.

Středotlaké UVM systémy se díky jiné konstrukci UV výbojky liší od nízkotlakých UV-C systémů jiným vyzařovaným UV spektrem. Díky tomu středotlaké UVM systémy odstraňují z vody trichloramin a dezinfekce vody je trvalá, tj. nemůže dojít ke znovuoživení inaktivovaných bakterií, tak jak je to možné u nízkotlakých UV-C systémů.

Z výše uvedené tabulky je jednoznačně jasné, proč aktualizovaná německá norma DIN 19643 pro veřejné bazény povoluje pouze středotlaké UVM systémy.

Jeden z argumentů používaný výrobci nízkotlakých UV-C systémů proti použití středotlakých UVM výbojek je jejich krátká životnost ve srovnání s nízkotlakými UV-C výbojkami. Tento argument je pravdivý pro většinu současných středotlakých UVM systémů, které jsou napájeny standardním magnetickým napájením. U těchto systémů se životnosti středotlakých UVM výbojek pohybují v rozmezí 4 000 – 8 000 provozních hodin. Firma LIFETECH však vyvinula pokročilé elektronické napájení s unikátní technologií LifeAGE®. Díky této zásadní inovaci jsme překonali nevýhody současných středotlakých UVM systémů.  Životnost středotlakých LifeUVM® výbojek napájených pokročilým elektronickým napájením s unikátní technologií LifeAGE® dosahuje stejných životností, jako mají nízkotlaké UV-C výbojky. Od uživatelů našich systémů víme, že životnosti našich LifeUVM® výbojek běžně dosahují 18 000h. Jsou i instalace, kde životnosti přesáhly neuvěřitelných 30 000 provozních hodin.

Další argument používaný výrobci nízkotlakých UV-C systémů proti středotlakým UVM systémům je nižší účinnost přeměny elektrické energie na generaci UV záření. Tento argument je však vytržený z kontextu úpravy bazénové vody. Elektrická energie dodaná do středotlaké UVM výbojky se jednak využije na generaci UV záření a jednak se využije na ohřev bazénové vody. Není tedy pravda, že použití středotlaké UVM výbojky je energeticky nevýhodné. Veškerá elektrická energie dodaná do středotlakých UVM výbojek je efektivně využita na úpravu vody.

Instalace středotlakého UVM systému s unikátní technologií  LifeAGE® Vám zajistí nejnižší provozní náklady a současně tím přispějete k ochraně našeho životního prostředí. Uhlíková stopa této technologie je nižší než u standardních středotlakých UVM systémů. Budeme rádi, když přispějete k ochraně života na naší planetě.